Duchovné bábätká - 1. január - evs.sk

Zamyslenia

Duchovné bábätká – 1. január
1. januára 2019

 „Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti.“ (Žid 6:1)

Ako otec a starý otec môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že s deťmi je veľa roboty. Napríklad keď chcete dieťa naučiť jesť. Najprv mu samozrejme dávate jedlo pre deti a neskôr prichádza na rad tuhá strava, ktorú musíte krájať na maličké kúsky. No a niekedy dieťa vôbec nechce jesť, a tak musíte vymýšľať rôzne kreatívne spôsoby, ktorými ho napokon nakŕmite. Deti sa musia naučiť jesť, pokrájať si jedlo a nakoniec si ho sami pripraviť. Volá sa to rast.

Mnohí ľudia však duchovne nikdy nevyrástli. Urobili počiatočné rozhodnutie pre Krista, ale nikdy v skutočnosti neporozumeli tomu, čo znamená byť Ježišovým odovzdaným nasledovníkom. V skratke, nikdy nezareagovali na biblické učeníctvo.

Kresťanstvo je viac ako jednoduchá modlitba, v ktorej dáme život Kristovi. Kresťanstvo znamená nasledovať Ježiša nielen ako Spasiteľa, ale zároveň ako Pána. Ak sú kázne iných ľudí Tvojím jediným zdrojom duchovnej potravy, pravdepodobne nie si duchovne veľmi silný. Učenie a kázne sú dobré a majú v živote kresťana svoje miesto, ale zároveň sa musíš sám naučiť krájať svoje jedlo. Musíš sa naučiť duchovne jesť.

List Židom 6:1 nám hovorí: „Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha.“

Každý veriaci musí raz dospieť. Nemôžeme navždy ostať duchovnými bábätkami. Musíme vyrásť v Božie ženy a Božích mužov.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.