Čakať, že potkan zomrie - 20. jún - evs.sk

Zamyslenia

Čakať, že potkan zomrie – 20. jún
20. júna 2019

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ (Mt 5:7)

Hovorí sa, že neodpustiť je ako zjesť otravu na potkany a čakať, že potkan zomrie. Myslím, že v dnešnej dobe by sa nám všetkým zišlo viac odpustenia a milosrdenstva. Ježiš povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ (Mt 5:7)

V časoch Ježiša si rímska kultúra vôbec nevážila milosrdenstvo ako cnosť. Jeden rímsky filozof povedal, že milosrdenstvo je choroba duše. Rimania velebili spravodlivosť, odvahu, disciplínu a moc. Možno si pamätáte scénu z filmu Gladiátor, kde sa rímski vojaci zdravia slovami: „Sila a česť!“ Presne to si Rimania vážili – silu, moc a ich vlastnú predstavu cti. Keď sa v Rímskej ríši narodilo dieťa, otec mal moc zvanú patria potestas. Ak chcel, aby dieťa žilo, dvihol palec nahor. Ak nie, otočil ho nadol a dieťa hneď utopili. Milosrdenstvo bolo v ich kultúre na smiech.

Ani dnešná kultúra si milosrdenstvo veľmi neváži. Oveľa častejšie voláme po spravodlivosti, alebo ešte lepšie, po pomste. No Boh si cení milosrdenstvo. Čo je vlastne milosrdenstvo? V Matúšovi 6:3 je toto slovo použité v súvislosti s almužnou. Znamená to pomôcť človeku v núdzi, zachrániť biedneho. Milosrdenstvo je pocit ľútosti a zároveň túžba zmierniť utrpenie. Nestačí povedať: „Súcitím s tebou.“ Milosrdenstvo napĺňa potreby, neostáva pri súcite. Skutočné milosrdenstvo súcití a koná. Milosrdenstvo je čokoľvek, čím pomôžeš človeku v núdzi.

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Čím je človek spravodlivejší, tým je milosrdnejší. Čím viac človek hreší, tým je krutejší a kritickejší.

Ak som v živote zažil Božie odpustenie, budem odpúšťať. Ak nedokážem byť milosrdný, potom je otázne, či vôbec poznám Božie milosrdenstvo. Thomas Adams povedal: „Kto žiada milosrdenstvo, no sám žiadne nepreukazuje, búra most, po ktorom chce prejsť.“

Preukážme dnes niekomu milosrdenstvo.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.