Obrátenie - 21. január - evs.sk

Zamyslenia

Obrátenie – 21. január
21. januára 2021
Play

„Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“ Evanjelium podľa Matúša 4:17

Tieto slová kázal Pán Ježiš, keď začal svoje verejné mesiášske pôsobenie v Galilei. Pre príchod do kráľovstva nebeského je potrebné činiť pokánie – obrátiť sa. Je zjavné, že cesta, po ktorej kráča väčšina ľudí, sa nekončí v nebesiach! Ak tam chceme prísť, musíme kráčať po úplne inej ceste.
Musíme opustiť cestu, po ktorej kráčame teraz, opustiť myšlienky, ktoré máme o Bohu a kresťanstve.

„Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa.“ (Iz 55:7)
Ak človek neopustí svoje myšlienky, tak určite neopustí svoju cestu. Tieto veci sú totiž úzko prepojené. To znamená, že musíme opustiť všetky naše prirodzené myšlienky o obrátení a pozrieť sa na to, čo obrátenie v skutočnosti je.

Dôležité je obrátiť sa a začať kráčať novou cestou života, aby sme prišli do nebeského kráľovstva. V tom, zdá sa, sa zhodnú všetci.
Ale čo je vlastne obrátenie?
Väčšina ľudí si myslí, že obrátenie spočíva v ukončení všetkého, čo je zlé. Skončiť hrešiť, začať konať Božiu vôľu, začať naprávať svoj život podľa Božieho Slova, udržiavať spoločenstvo s kresťanmi a mnoho iného.
Zámer a postoj, ktorý leží za tým, je daný Bohom. Ale aj tak nevedie k obráteniu. Obrátiť sa, to jednoducho znamená začať veriť v Pána Ježiša. Odvrátiť sa sám od seba a svojich myšlienok, prísť k Pánovi Ježišovi a nájsť útočište v Ňom, to je pravdivé obrátenie!
„… a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.“

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.