Jeho zvestujeme - 8. september - evs.sk

Zamyslenia

Jeho zvestujeme – 8. september
8. septembra 2021
Play

„Jeho zvestujeme my…“ List Kolosenským 1:28

Pavol a jeho spolupracovníci vedeli, že všetko je v podstate o jednom — o zvestovaní Ježiša Krista. Preto pred očami ľudí kreslili obraz ukrižovaného Krista.

Doba sa odvtedy zmenila, ale pomoc je rovnaká. Aj ty máš pozornosť obrátiť na Ježiša. Neexistuje také veľké utrpenie, že by si ho k Nemu nemohol priniesť.

Nemôžeš sa pozrieť na Ježiša a nevidieť Toho, kto už stojí pred tebou.

Možno sa ostatní už unavili, ale On nie. Počúva ťa a Jeho najväčšou túžbou je, aby si Mu dovolil vstúpiť do svojho trápenia.

Ježiš nie vždy zasahuje tak, ako by si to od Neho chcel. Chceš víťaziť a byť silný, ale Ježiš ti dáva milosť. Robí to, lebo vie, čo potrebuješ zo všetkého najviac. Vie, že keby si sa aj stal kresťanom, akým túžiš byť, bez Jeho očisťujúcej krvi by si bol stále stratený.

Našou najhlbšou potrebou je očistiť sa od všetkých hriechov. To sa môže stať jedine krvou Pána Ježiša.

Skutočnosť, že vylial za nás svoju krv, znamená, že položil svoj život, aby nás zachránil pred Božím hnevom a súdom. Niesol náš hriech so všetkou jeho strašnou hrôzou. Božie slovo hovorí, že Ježiš sám sa stal hriechom.

Hriech, ktorý zakúsil, nebol Jeho vlastný. Boh položil tvoje hriechy na svojho Syna. Ako obetný Baránok ich Syn niesol pod Božím súdom. Boh dovolil, aby Ježiš prijal následky ľudského hriechu. Preto bola smrť pre Neho taká krutá. Ježiš sa jej ale ani nepokúšal vyhnúť. Bojoval ten boj do konca tak, že nakoniec mohol prehlásiť: „Dokonané je!“

„Jeho zvestujeme,“ hovorí Pavol. Pozrel sa na Ježiša a to všetko zmenilo. Viera v ukrižovaného a vzkrieseného Pána spôsobila, že milosť zaplavila celý jeho život. Platí to aj pre teba. Slovo o kríži je Božou mocou na spasenie dnes i naveky. Pomáha v každom trápení, nebezpečenstve či pokušení — aj dnes.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.