Ukrytý v Božej milosti - 21. marec - evs.sk

Zamyslenia

Ukrytý v Božej milosti – 21. marec
21. marca 2021
Play

„V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila.“ Izaiáš 30:15

Hriech vedie k nepokoju. Hriešnik je ako rozbúrené more v neustálom pohybe. Niečo sa musí neprestajne diať. Život sa stáva honbou za zážitkami a zábavou. V týchto veciach však nie je žiadna spása. Duša v nich nikdy nenájde odpočinok. Presýti sa tým a je čím ďalej prázdnejšia. Nedostatok ticha nie je problémom iba pre nekresťanov. Aj Božie dieťa má s utíšením problémy. Tlak okolia je obrovský. Nechcene môžeš byť pod vplyvom ostatných celý deň. Nikdy sa nestíšiš. Môže ťa znepokojovať aj vlastná myseľ. Stále ťa trápia myšlienky a starosti a na vrchole všetkého životné nároky. Nie je možné, aby si sa o všetko postaral. Preto sa prebúdzajú výčitky. Božie slovo nás napomína, aby sme sa odvrátili od všetkého, čo nás znepokojuje. Ježiš namiesto nás prežil všetky naše problémy a ťažkosti. Všetko to dokonale pozná. Zabezpečil pre nás útočište: pred Božou tvárou, v nádhernom odpočinku a pokoji evanjelia. Je obrovským bohatstvom, že sa môžeme odvrátiť od všetkého, čo nám robí starosti a piť z prameňa živej vody. Nemôžeš sa utíšiť pred Hospodinom, ak ťa nenapĺňa dôvera v Neho. Zjavuje sa tvojmu srdcu a ty Ho spoznávaš. Hľadíš do nepochopiteľnej hĺbky lásky. Uvedomuješ si, že vo všetkých ťažkostiach ťa Boh má vo svojich myšlienkach. Boh sa všetkého dotýka a mení to na požehnanie. Hospodin ti v prvom rade ukazuje milosť. Milosť pre všetky tvoje hriechy. Milosť pre všetko, čo si nedokázal zvládnuť. Milosť za všetko zanedbané. V tichu pred Božím trónom ti ukazuje, ako ťa vidí On. Bol si prikrytý Ježišovou milosťou — si ukrytý v nej.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.