Božie povolanie - 20. marec - evs.sk

Zamyslenia

Božie povolanie – 20. marec
20. marca 2021

„Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov. Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Evanjelium podľa Matúša 4:18–19

Dozvedáme sa tu o tom, ako sa Peter a Ondrej stali učeníkmi. V ďalších veršoch sa dozvedáme to isté o synoch Zebedeových – o Jakubovi a Jánovi.

Keď ich Pán Ježiš povolával, nebol pre nich vôbec neznámy. Už s Ním chodili ako Jeho učeníci. Začalo sa to vtedy, keď Ján Krstiteľ označil Pána Ježiša za Baránka Božieho, a tak prišli k viere v Pána Ježiša ako v svojho Spasiteľa. Odvtedy boli stále spolu s Ním. Najprv išli do Galiley a boli spolu na svadbe v Káne. Neskôr sa vrátili naspäť do Judska a podieľali sa na činnosti Jána Krstiteľa v Ajnone blízko Salimu. Ježišovi učeníci – ale nie Pán Ježiš – tiež krstili krstom, ktorým krstil Ján. (J 3:22–4,3) Potom odišli naspäť do Galiley. A cestou mal Pán Ježiš rozhovor so ženou Samaritánkou.

Ale ani jeden z Ježišových učeníkov doposiaľ neopustil svoje pozemské zamestnanie. Viac či menej ním boli ešte stále zaujatí. Ale keď bol Krstiteľ uvrhnutý do väzenia a Pán Ježiš sa presťahoval do Kafarnaumu, aby začal verejne pôsobiť, prišiel čas, aby povolal svojich učeníkov za apoštolov. Teraz museli opustiť svoje pozemské zamestnanie, svojich rodičov a všetko, čo mali. Uskutočnilo sa to, o čom Peter neskôr hovorí: „Ajhľa, my sme všetko opustili, a nasledovali sme Ťa“. (Mt 19:27) Odteraz mali byť učeníci v určitom zmysle Ježišovými spolupracovníkmi. Mali byť tým, čo dnes nazývame ’pracovník na plný úväzok v Božom kráľovstve’. Pán Ježiš nepovoláva nikoho k takémuto pôsobeniu, kým v Neho neverí ako v Spasiteľa! Povolanie k tomu, aby bol človek kazateľom, misionárom, farárom, alebo človekom na inej pozícii v práci na Božej vinici, neprichádza k nikomu inému, len k tým, ktorí sa obrátili k Pánovi Ježišovi a vo svojom živote ukazujú, že žijú s Ním!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.