Na Teba hľadia naše oči - 24. január - evs.sk

Zamyslenia

Na Teba hľadia naše oči – 24. január
24. januára 2019

 „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči.“ (2Kron 20:12)

Už ste sa niekedy ocitli v situácii, z ktorej neexistovala cesta von? Už ste niekedy niečo zúfalo potrebovali alebo chceli, no zdalo sa, že to v žiadnom prípade nemôžete mať? Už ste si niekedy mysleli, že už nemáte žiadnu budúcnosť, že je už príliš neskoro? Ak je odpoveď áno, potrebujete počuť o Božej moci, ktorá prichádza skrze modlitbu.

Príbeh z 20. kapitoly 2. knihy kronickej je skvelým príkladom takejto situácie. Jóšafát, judský kráľ, sa náhle ocitá na dne. Dostáva desivú správu, že k nim smeruje obrovské nepriateľské vojsko.

Ako na to reaguje Jóšáfát? Modlí sa. Hovorí: „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči“ (12. verš). Ďalej čítame: „Všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia“ (13. verš).

Je to naozaj mocná scéna. Zástup zraniteľných ľudí, ku ktorým smeruje nepriateľské vojsko a kráľ Jóšáfát hovorí: „Pane, spoliehame sa na Teba. Nevieme, čo máme robiť, ale naše oči hľadia len na Teba.“

Často premýšľame o modlitbe ako o poslednej možnosti. Keď sme už vyčerpali všetko ostatné, ostáva nám len sa modliť. No modlitba by mala byť našou prvou možnosťou. Hovorí sa, že ak v živote padáme, možno je čas padnúť na kolená.

Boh odpovedá na modlitby svojho ľudu a dokáže radikálne zmeniť beznádejné situácie, ak k Nemu v modlitbe prichádzame.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.