Čas sa kráti - 29. september - evs.sk

Zamyslenia

Čas sa kráti – 29. september
29. septembra 2022
Play

„Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.“ (Zjav 12:12)

Keď som bol úplne čerstvým kresťanom, možno pár týždňov v Pánovi, bol som na jednom stretnutí, kde sme spievali nejaké piesne a modlili sa. Niekto tam prišiel s nápadom modliť sa za satanovo obrátenie. Počul som to a pomyslel som si: „To je šialenstvo.“ Dokonca už ako veriaci kresťan som si myslel, že to nie je možné. A nie je.

Biblia jasne hovorí o pôvode, programe a konečnom zničení satana. V Jakubovom liste 2:19 sa píše: „Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia.“ Iný spôsob prekladu by znel: „Dokonca aj démoni veria – a trasú sa!“ Vyjadruje to pocit hrôzy, z ktorej sa človeku ježia vlasy na hlave.

Možno vás to prekvapí, ale démoni, hoci sú zlí, sú v skutočnosti celkom ortodoxní vo svojej viere. Nenaznačujem, že veria v Ježiša, pretože sa proti nemu búria. Sú však určité veci, ktorým skutočne veria.

Vedia napríklad, že Kristus má nad nimi nadvládu. V skutočnosti démoni Ježišovi povedali: „Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás predčasne mučil?“ (Mt 8:29).

Diabol vie, že prichádza čas súdu. Vie, že nakoniec skončí v ohnivom jazere. V Zjavení Jána 12:12 sa píše: „Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.“

Verím, že žijeme v posledných dňoch a že Ježiš sa opäť vráti. A práve preto v týchto posledných dňoch diabol vyťahuje všetky zbrane. Jeho cieľom je do toho dňa narobiť čo najväčšiu spúšť.

Ako kresťania by sme mali byť minimálne rovnako motivovaní. Čo robíme pre Pána? Kedy ste sa naposledy s niekým podelili o evanjelium?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.