Modlitba za nepriateľov - 24. máj - evs.sk

Zamyslenia

Modlitba za nepriateľov – 24. máj
24. mája 2019

„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia;“ (Mt 5:44)

Prvý Ježišov výrok na kríži bol: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia“ (Lk 23:34). Asi by sme Mu lepšie rozumeli, keby povedal niečo ako: „Otče, zatrať ich,“ alebo „Otče, súď ich.“ No jeho prvými slovami bola modlitba za nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“

Ježiš konal presne to, čo hlásal. Spomeňte si na Jeho kázeň na vrchu, kde povedal: „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.“ (Mt 5:44)

Ježiš tým zároveň naplnil proroctvo o Mesiášovi. Text z 53. kapitoly Izaiáša, ktorý bol napísaný stovky rokov pred Ježišovou smrťou, hovorí, že Mesiáš zastúpi priestupníkov. Presne to urobil Ježiš. Zastúpil všetkých, ktorí sa podieľali na Jeho smrti.

Pilát dobre vedel, že Ježiš bol nevinný. Povedal: „Ja na tomto človeku nenachádzam vinu.“ (Lk 23:4) No príliš sa bál, že si zničí kariéru a príde o svoju pozíciu, a tak Ježišovi neodpustil a nechal Ho odísť. Aj izraelskí náboženskí vodcovia vedeli, že Ježiša nemajú z čoho právom obviniť. Dokonca aj stotník pod krížom povedal: „Tento človek bol naozaj Syn Boží!“ (Mk 15:39) Aj Judáš Iškariotský vedel o Jeho nevine: „Zhrešil som, zradiac krv nevinnú.“ (Mt 27:4)

Čiže Ježiš v podstate hovoril: „Otče, odpusť im. Neuvedomujú si, ako zle sa zachovali. Odpusť im, pretože zúfalo potrebujú odpustenie. Odpusť im, pretože ich hriech je nad ich porozumenie. Odpusť im, že spravili niečo, čo je horšie ako zlé. Otče, odpusť im.“

Kedy si sa naposledy modlil za svojich nepriateľov?

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.