Ty Ho len nasleduj - 23. marec - evs.sk

Zamyslenia

Ty Ho len nasleduj – 23. marec
23. marca 2021
Play

„ …a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Evanjelium podľa Matúša 4:19

Čo môže človek spraviť, aby mohol dostať to zvláštne povolanie do Pánovej služby? Mnoho mladých kresťanov si kladie podobnú otázku.
Nie je jednoduché odpovedať na to, pretože Pán Ježiš si povoláva koho On chce a bez toho, aby sa s nami o tom radil. Taktiež rozdeľuje svoje duchovné dary, komu chce. (1K 12:1) Ani pri tomto sa s nami neradí.

Ale aj tak môžeme poukázať na dôležitý fakt, ktorý rozhodne dáva aspoň čiastočnú odpoveď na otázku. Keď Pán Ježiš povolával učeníkov za apoštolov, hádzali sieť do mora. Ukázali vernosť vo svojom pozemskom zamestnaní. Vernosť v malom, ochotný duch v námahe a práci, slúžiť tam, kde si človeka nikto nevšimne, to sú veci, ktoré Pán hľadá u tých, ktorých chce používať. Potreba ukazovať sa, podieľať sa na veciach, kde sa môžeme vyvýšiť, nedbalosť a nevera, to zatvára cestu pre povolanie od Pána.

Uprostred každodennej činnosti, uprostred bežného dňa, povolal Pán Ježiš svojich učeníkov do práce oddelenej pre Neho. Keď ich povolával, nikto z nich sa nehodil k tomu, na čo ho povolával. Konkrétnejšie povedané, keby si dnes človek povolával spolupracovníkov tým istým spôsobom, ako to spravil Pán Ježiš, nepovažovali by ho za veľmi múdreho. Slová ľudí, ktorých Pán povoláva do svojej služby, sú často typu: Je nemožné, aby ma Boh na toto použil! Ja nie som vhodný pre takéto pôsobenie! Stále ten istý refrén.

Ale počujte, čo hovorí Pán Ježiš: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Učeníci nasledovali Pána Ježiša a On z nich spravil to, na čo mali byť použití. Jednoducho nasleduj Pána Ježiša, On ťa urobí takým, akým máš byť! Nie ty sám sa staneš rybárom ľudí, ale On ťa ním spraví. Ty Ho len nasleduj!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.