Nepripodobňujte sa tomuto svetu - 7. marec - evs.sk

Zamyslenia

Nepripodobňujte sa tomuto svetu – 7. marec
7. marca 2023
Play

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu.“ List apoštola Pavla Rímskym 12:2

Život s Bohom robí človeka prirodzeným a ľudským. Je to hriech, ktorý spravil človeka neľudským. Spravil z nás ľudí tvrdého srdca, plných zla, závisti a všetkého ostatného, čo robí z tohto sveta zlé miesto pre život. Neľudskosť je príčinou vojen, katastrof, koncentračných táborov, diktatúr, sociálnej nespravodlivosti, atď.

Ale kresťan nie je taký. Keďže v ňom môže prebývať a pôsobiť Boží Duch, objavuje sa v ňom pravá ľudskosť, ktorú hriech zničil.

Byť ľudským, to neznamená pripodobňovať sa tomuto svetu. Je zjavné, že nový život sa prejaví aj novým spôsobom žitia. Kresťanský spôsob života vychádza z nového života, ktorý je v srdci. Nie je to niečo, čo si kresťan vytvára. Kresťania si nemôžu, ako to určití ľudia tvrdia, vytvoriť určitý životný štýl len tak. Život kresťana a jeho životný štýl je daný Bohom a je popísaný v Božom Slove v ustanoveniach, ktoré hovoria o tom, ako máme ako kresťania žiť.

Je jasné, že nový život sa prejaví vo všetkých oblastiach života. Prejavuje sa v obliekaní. Kresťan sa oblieka slušne. Prejavuje sa v správaní. Prejavuje sa v záľubách, vo výbere priateľov, v tom, čo človek číta a na čo využíva svoj čas.

Kresťan je povolaný nasledovať Pána Ježiša, nie nasledovať dobu.

Božie Slovo hovorí, že sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu. Je to reč Pánova, nie ľudský nápad, nie je to ani obmedzený pohľad.

Nasledovanie týchto slov dáva človeku bohatý, dobrý a pravdivý život na česť Pánovi a požehnanie ľuďom.

Si na pohoršenie? Alebo si dobrým príkladom?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.