Zámer obrátenia - 28. január - evs.sk

Zamyslenia

Zámer obrátenia – 28. január
28. januára 2021
Play

„…a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie, pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ Evanjelium podľa Marka 1:15

Ako môžem vedieť, že činím skutočné pokánie, že som sa správne obrátil k Bohu? Tak sa pýta ten, ktorý je z pravdy a bojí sa, aby neoklamal sám seba. Aby sme na to našli odpoveď, musíme sa spýtať: aký má Boh zámer s obrátením? Všetko, čo spadá do toho zámeru, je potom správne.

Takže, aký je zámer s obrátením? Zámerom nie je urobiť nás dobrými a čestnými samých o sebe, ale priviesť nás k Pánovi Ježišovi a do spoločenstva s Ním. On hovorí: „Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil.“ (Iz 44:22)
Ak sa považuješ za kresťana a ešte stále hľadáš uspokojenie a šťastie vo svete, a ak hľadáš ostatné veci, ktoré sú v ňom, pôžitky, zábavu a svetské radosti, tak v skutočnosti nie si obrátený! Vtedy je tvoje priznávanie sa ku kresťanstvu falošné!
Keď ťa uspokojujú tvoje modlitby, tvoje čítanie Biblie, počúvanie Božieho Slova, tvoja práca na Božom kráľovstve, ani vtedy nie si v pravom zmysle obrátený k Bohu. Aj vtedy je tvoje priznávanie sa ku kresťanstvu falošné!
Ani v jednom z týchto prípadov sa obrátenie nepriblížilo k Božiemu zámeru.
Ale ak je to s tebou tak, že nemôžeš nájsť radosť a povzbudenie vo svete a vo veciach sveta, a ani tvoja vlastná bázeň pred Bohom, tvoje modlitby, čítanie Biblie a iné veci, ktoré samozrejme patria k životu kresťana, ti nedávajú útechu a pokoj, ale musíš mať Slovo o Ježišovi, o odpustení hriechov v Ňom, aby si našiel odpočinutie a útechu pre tvoje svedomie, vtedy tvoje obrátenie zodpovedá Božiemu zámeru! Vtedy si skutočne obrátený! Obrátil si sa k Pánovi Ježišovi!
Naším cieľom je poznať Pána Ježiša a mať Ho. „Kto má Syna, má život; Kto nemá Syna Božieho, nemá života“. (1J 5:12)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.