Zmysel života - 29. január - evs.sk

Zamyslenia

Zmysel života – 29. január
29. januára 2019

„Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ (Zjav 4:11)

Jeden zo základných rozdielov medzi ľuďmi a zvieratami je, že zvieratá neuctievajú, zatiaľ čo ľudia áno. Prečo? Lebo Boh takýmto spôsobom stvoril iba ľudí. Biblia hovorí, že do našich sŕdc vložil večnosť. Tušíme, že existuje niečo viac, a to nás vedie k uctievaniu.

Niektorí ľudia porozumeli, že sme stvorení, aby sme poznali a uctievali Boha, nášho Stvoriteľa. Napriek tomu mnohí z nás Pána neuctievajú, a tak prichádzame o to, čo pre nás Boh pripravil. V Zjavení Jána 4:11 čítame: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ V záhrade v Edene žil Adam v dokonalom raji. Boh mu dal spoločnosť, aby sa oň mal s kým deliť. Adam mal prechádzať záhradou a objavovať, čo Boh stvoril. Z príbehu v 1. knihe Mojžišovej by sa mohlo zdať, že Adam a Boh mali každý deň dohodnuté stretnutie. Pán k nemu v pokoji prichádzal a spoločne sa zhovárali.

Zvyšok príbehu už poznáte. Adama a Evu pokúšalo zakázané ovocie a napokon ho zjedli. Ako dôsledok prišiel na svet hriech. Keď neskôr prichádza do záhrady Pán, volá: „Adam, kde si?“

Istým spôsobom sa dnes pýta to isté nás: „Kde si? Túžim po vzťahu s tebou. Chcem, aby si objavil dôvod, prečo som ťa stvoril.“

Boh nás postavil na túto zem, aby sme Ho uctievali. Stvoril nás pre svoju radosť. Hlavným zmyslom života je poznať, uctievať a oslavovať Boha, ktorý nás stvoril.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.