Lacné napodobeniny - 29. jún - evs.sk

Zamyslenia

Lacné napodobeniny – 29. jún
29. júna 2019

„A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,“ (F 3:8)

V Lukášovom evanjeliu nachádzame podobenstvo o márnotratnom synovi – príbeh, ktorý Ježiš porozprával o mladom mužovi, ktorý sa chcel dostať preč z otcovho domu. V skutočnosti svojmu otcovi povedal: „Odchádzam. Idem preč a budem si robiť, čo chcem. Len mi daj moju časť dedičstva.“

Tento syn odišiel, premrhal všetky peniaze, skončil v handrách a potuloval sa s bandou prasiat. Ale jedného dňa prišiel k rozumu a rozhodol sa pre návrat domov.

Je treba poznamenať, že všetko, po čom márnotratný syn túžil, sa dalo nájsť v dome jeho otca. Súdiac podľa jeho konania, mu išlo o pekné šaty, dobré jedlo a „žúrky“.

A čo dostal, keď sa nakoniec vrátil domov? Dostal to, čo hľadal. Prvá vec, ktorú otec urobil, bola, že povedal sluhom, aby mu doniesli tie najlepšie šaty a obliekli ho. Jeho otec tiež povedal: „vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil;“ (Lk 15:23-24).

Rovnakým spôsobom všetko, čo v živote potrebujeme my, sa dá nájsť vo vzťahu s Bohom. No môžeme to objaviť jednoduchým alebo ťažkým spôsobom. Niekto môže povedať: „Chcem sa len zabávať. A mám pocit, že nie som jediný.“ Odhalí pravdu ťažkou cestou. Nie preto, lebo to hovorím ja, ale pretože to hovorí Boh. A hovorí to pre naše dobro.

Akékoľvek šťastie, ktoré ponúka tento svet, bude slepou uličkou, pretože ak si už raz okúsil originál, lacná napodobenina ti nikdy stačiť nebude.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.