Dve skupiny ľudí - 29. marec - evs.sk

Zamyslenia

Dve skupiny ľudí – 29. marec
29. marca 2021
Play

„Lebo tomu, kto má, bude dané, a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má.“ Evanjelium podľa Matúša 13:12

O kom tu Pán Ježiš rozpráva? Ten, kto má, bude mu dané a bude mať nadbytok. Kto je to? A ten, kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. Kto je to?
Tieto otázky sú veľmi závažné, pretože patríme do jednej z týchto dvoch skupín. Tretia možnosť neexistuje!

Odpoveď nájdeme, keď sa pozrieme na súvislosti, v akých sú tieto slová napísané. Pán Ježiš práve rozprával podobenstvo o rozsievačovi, ktorý ide a seje bez ohľadu na to, kde semeno padá. Popisuje to Božiu vôľu, že Boh chce, aby všetci ľudia počuli bez ohľadu na to, či prijmú Jeho Slovo, alebo nie. Boh „chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy“. (1 Tim 2:4)

Semeno padá na kraj cesty, na skalnatú pôdu, do tŕnia a do dobrej zeme. Pán Ježiš nám toto podobenstvo aj sám vysvetlil. (Mt 13:18–23) Východisko vo všetkých prípadoch je to isté: sú to tí, ktorí počujú Slovo. Niektorí ľudia počujú bez toho, aby si všimli, čo počujú. Diabol od nich v momente berie slovo preč, hovorí Pán Ježiš. Výsledkom je: ten, kto nemá! Semená, čo boli zasiate do skalnatej pôdy, rýchlo vzídu, ale keď vyjde slnko, spáli ich. A keďže nemajú koreňa, uschnú. Pán Ježiš hovorí, že to sú tí, ktorí Slovo s radosťou prijímajú, ale sú len chvíľkoví. Len čo príde súženie a prenasledovanie, Slovo sa stráca zo srdca. A výsledkom je opäť: ten, kto nemá! Podobne je to aj so semenom v tŕni. Tu sa Slovo Božie zakorení, ale býva udusené starosťami sveta a klamom bohatstva. Výsledok je: ten, kto nemá!

Ale tí, ktorí počúvajú Božie Slovo, aby ho prijali, im sa Božie Slovo zakoreňuje v srdci, vytvára vieru v Pána Ježiša a prináša duchovné ovocie. Výsledok je: ten, kto má.

Do ktorej z týchto dvoch skupín patríš?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.