Hľadaj Boha pre seba - 4. február - evs.sk

Zamyslenia

Hľadaj Boha pre seba – 4. február
4. februára 2019

„Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme…“

(Ž 100:3)

Kedykoľvek sa ma hocikto opýta, ako si môžem byť taký istý, kto Boh naozaj je, pripomenie mi to príbeh malého chlapca, ktorý si vonku púšťal šarkana. Deň bol na šarkanov ako stvorený. Fúkal ostrý vietor, veľké plynúce mraky sa vznášali naprieč oblohou. Šarkan stúpal  čoraz vyššie, až kým ho úplne nezakryli mraky. „Čo robíš?“ Opýtal sa muž malého chlapca. „Púšťam šarkana,“ odvetil. „Skutočne púšťaš šarkana?“ pýtal sa. „Ako si môžeš byť istý? Veď ho nevidíš.“ „Nie,“ súhlasil chlapec, „nevidím ho, ale každú malú chvíľu cítim šklbnutie, a tak viem naisto, že tam je!“ Never slovám iných ľudí viac ako Božím. Hľadaj Ho pre seba, a potom aj ty spoznáš to úžasné hrejivé šklbnutie na strune svojho srdca, ktoré ti hovorí, že On tam určite je.

Modlitba dňa

O, nebeský Otče, ako sa k tebe naťahujem, cítim „šklbnutie“ Tvojho Svätého Ducha, ktorý mi hovorí o Tvojej prítomnosti!

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.