Tajomstvo prvej cirkvi - 4. január - evs.sk

Zamyslenia

Tajomstvo prvej cirkvi – 4. január
4. januára 2019

„Keď ich však nenašli, vyvliekli Jasona a niektorých bratov pred predstavených mesta a kričali: Títo rozvracajú celý svet a teraz prišli aj sem.“ (Sk 17:6)

Ako je možné, že veriaci v 1. storočí tak radikálne ovplyvnili svet okolo nich? Nemali žiadne technológie, ktorými dnes disponujeme my. Nemali veľké kresťanské kapely. Neexistovali žiadne obrovské kresťanské zbory. Nemali ani len kníhtlač. No aj napriek tomu relatívne malá skupinka mužov a žien obrátila v 1. storočí svet naruby.  

Myslím, že dnes máme často len zriedenú a nevýraznú verziu kresťanstva. Myslím, že naše štandardy kresťanskej viery sú veľmi ďaleko od štandardov prvej cirkvi. Taká odľahčená viera. Zdá sa, že veriaci chcú robiť len to, čo je skutočne nevyhnutné.

Ježiš má dnes mnoho nespoľahlivých nasledovníkov, ktorí rýchlo a ľahko prevracajú kabát. Sú kresťanmi, keď im to vyhovuje, keď je to jednoduché a cool. No v momente, keď prichádzajú ťažkosti či prenasledovanie, sú z toho vonku. Nie sú pravými nasledovníkmi. Nie sú skutočnými učeníkmi.

Práve preto dnes neobraciame svet naruby ako prvá cirkev. Dokonca by som povedal, že práve preto obracia až príliš často svet naruby cirkev.

Potrebujeme sa vrátiť ku kresťanstvu, ktoré nám odovzdáva Biblia, ktoré ohlasoval Pán Ježiš, ku kresťanstvu, ktorým žila prvá cirkev a o ktorom nás učí Biblia. Nie k zriedenej verzii kresťanstva, ale k autentickému kresťanstvu z Nového zákona. Jednoducho sa potrebujeme stať učeníkmi Pána.

Si učeníkom Ježiša Krista? Ježiš nás volá, aby sme vystúpili z davu a oddelili sa od nestálych ľudí, ktorí prevracajú kabáty. Volá nás, aby sme boli Jeho skutočnými učeníkmi.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.