Boh v Teba vkladá dôveru - 4. máj - evs.sk

Zamyslenia

Boh v Teba vkladá dôveru – 4. máj
4. mája 2019

„… ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium, tak hovoríme – nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia.“ (1Tes 2:4)

K čomu povolal Pán Boh všetkých veriacich? Aby sme hlásali svetu evanjelium. Dostali sme poverenie prinášať ho ľuďom. Ježišove slová v Matúšovi 28:18-20 platia pre všetkých. Nik nie je ospravedlnený. A hoci len niektorých ustanovil za evanjelistov, všetkých nás povolal k tomu, aby sme zvestovali evanjelium.

Apoštol Pavol v liste Timotejovi hovorí o „evanjeli[u] slávy blahoslaveného Boha, ktoré m[u]  bolo zverené“ (1Tim 1:11). V liste Tesalonickým opäť zdôrazňuje toto sväté poverenie, keď hovorí: „… ale ako nás Boh uznal za hodných a poveril zvestovať evanjelium, tak hovoríme – nie ako tí, ktorí sa chcú páčiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia.“ (1Tes 2:4)

Ak máš pocit, že sa ti v tejto oblasti vôbec nedarí, spomeň si na Nóacha. Ani jeden človek sa neobrátil na základe jeho slov. Po všetkých tých rokoch kázania nikto neuveril. No Nóach ostal aj napriek tomu verný Božiemu povolaniu.

Buď verný tomu, čo pre Teba Pán pripravil. Buď verný a buď dobrým manželom či manželkou. Buď verný a vychovaj svoje deti v Pánovi. Nauč ich Božie Slovo. Buď verný a buď dobrým svedkom Krista, kamkoľvek pôjdeš. Pamätaj na sväté poverenie priniesť evanjelium všetkým, ktorým môžeš.

Máš vplyv, o ktorom možno ani netušíš, a možno to zistíš až po mnohých rokoch. Boh sa Ťa nebude vypytovať na to, čo som mal urobiť ja. A mňa sa zas nebude vypytovať na to, do čoho povolal Teba. Budeš sa Mu zodpovedať sám za seba.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.