Vzácna viera - 4. marec - evs.sk

Zamyslenia

Vzácna viera – 4. marec
4. marca 2021
Play

„tým, ktorí… dosiahli vieru rovnocennú s nami.“ 2. list Petra 1:1

Naša viera je vzácna. Je to najväčší a najcennejší dar, ktorý nám Boh dal. Preto si na ňu musíme dávať pozor. Musíme urobiť všetko, aby sme si ju zachovali. Nemôžeme Boha uctiť viac, ako keď v Neho veríme vierou, ktorú nám dal On. Predovšetkým by sme nemali Boha ctiť vlastnou vierou. V podstate nemáme nič, čo by sme mohli nazvať svojím. Bohu dlhujeme všetko. Je nesmierny Darca. To my musíme znovu a znovu prijímať. Ak niekomu daruješ to, čo je pre teba cenné, všímaš si, či tvoj dar používa. Vždy ťa poteší, keď vidíš, že vec, ktorú si daroval, sa používa. Keď sa Boh na teba díva, nezaoberá sa hlavne tvojimi aktivitami. Vidí, ako zaobchádzaš s Jeho darom. Viera je pre Boha vzácna. Aby ti ju mohol dať, zaplatil vlastnou krvou. Musel sa obetovať. Nestačilo obetovať mnoho volov a kôz, musel byť zabitý Baránok. Baránok, ktorého si vyvolil ešte skôr, než položil základy sveta. Tento Baránok bude na veky vekov vyvýšený ako Baránok, ktorý sa obetoval. Keď ti Boh daroval vzácnu vieru, dal ti ju skrze Ježiša. Nebol ako niekto vyvýšený, či ako príklad. Nie, bol to Ježiš ako obeť za hriech a vinu. Jeho krv je vzácna pre Boha. Tvoja viera je tiež vzácna, pretože veríš v túto krv. Nikdy by si nebol schopný mať ju sám od seba. Dal ti ju Hospodin. Vo svojej bezhraničnej láske sa chcel s tebou podeliť o najvzácnejší dar. Chcel, aby to, čo je také vzácne pre Neho, bolo vzácne aj pre teba. Boh sa s tebou podelí o svoju radosť v Ježišovi. Svojou vzácnou vierou tešíš Božie srdce. Vierou je Ježiš navždy prítomný tebe, tak ako je prítomný Bohu.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.