Prichádzajúci kráľ - 7. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Prichádzajúci kráľ – 7. apríl
7. apríla 2019

„Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema; zničené budú vojnové luky, a bude zvestovať národom pokoj; jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme.“ (Zach 9:9-10)

V starovekom Blízkom východe vstupoval kráľ do miest na vojnovom koni, aby vyjadril svoju vojenskú moc, obzvlášť keď vstupoval do novodobých miest, kde mohla byť jeho vláda považovaná za nelegitímnu, alebo sa mohla stretnúť s podozrením alebo úplným odmietnutím. Výnimkou z tohto zvyku bolo, keď milovaný kráľ vstupoval do svojho hlavného mesta. Tam vstupoval na oslovi ako dobromyseľný kráľ.

Prorok Zachariáš hovorí o dni, keď Jeruzalem uvidí návrat svojho kráľa. On raz a navždy porazí svojho nepriateľa, zabezpečí trvalú spásu a ustanoví novú všeobecnú vládu mieru. Táto nádej na pravého kráľa, jazdiaceho na oslovi, vedie zástup k zvolaniu: „Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ keď vidí Ježiša vchádzať do Jeruzalema na osliatku.

A predsa sa čoskoro tento zástup stane rozzúreným davom, ktorý volá po krvi: „Ukrižuj Ho!“ Ježiš, ktorý bol predtým vítaný ako vracajúci sa kráľ, sa stretne s násilným odmietnutím nepriateľského ľudu. Pravý kráľ sa vrátil do svojho hlavného mesta, aby zistil, že ho zradilo. Napriek tomu nasadol na osla, nie na vojnového koňa, a vstúpil v mieri. A vyhral konečné víťazstvo pre svojich zradných ľudí tým, že sa podrobil ich násiliu – nášmu násiliu –, čím v jednom rozhodujúcom víťazstve potvrdil našu vinu a dosiahol naše odpustenie. Ukázalo sa, že nepriateľ, nad ktorým tento kráľ zvíťazí, sme my, a cena víťazstva, po ktorom sme túžili, bola smrť nášho milovaného kráľa. A on to spravil. Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj dcéra Jeruzalem!

Modlitba

Pane, radujeme sa a nahlas voláme, že Ty si svojím životom zaplatil za našu zradu. Chválime Ťa ako nášho milovaného kráľa, na ktorého sme čakali. Príď a kraľuj v našom srdci, našich životoch a v našom meste. V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.