Smútok - 8. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Smútok – 8. apríl
8. apríla 2019

„Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie ako nárek nad Hadad-Rimónom v megidskom údolí. Nariekať bude krajina, každá čeľaď osobitne. Čeľaď domu Dávidovho osobitne a jeho ženy osobitne; čeľaď domu Nátanovho osobitne a jeho ženy osobitne. Čeľaď domu Lévího osobitne a jeho ženy osobitne; rod Šimeího osobitne a jeho ženy osobitne; aj všetky ostatné čeľade osobitne a ich ženy osobitne.“ (Zach 12:10-14)

Hoci Zachariáš vyslovil tieto slová, boli to slová Hospodina. Ako by to však mohlo byť? Ako mohol Boh povedať: „Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli?“ Môže byť Boh zranený? Ešte záhadnejšie, môže byť Boh „prebodnutý“ – čo naznačuje zabitie? Inými slovami, môže Boh zomrieť?

Ježiš Kristus naplnil toto proroctvo. Nielenže bol úplne Bohom, ale bol tiež úplne človekom. Navyše, ako predpovedalo proroctvo, Ježiš bol „jedináčik“ a „prvorodený“ Syn Otca (J 3:16). On zomrel a na kríži bol prebodnutý: „Jeden z vojakov prebodol Mu kopijou bok, a hneď vy šla krv a voda.“ (J 19:34)

Proroctvo však hovorí viac. Hovorí, že tí, ktorí ho prebodli, budú trúchliť, pretože na nich Boh vyleje „ducha milosti a nástojčivých prosieb.“ Inými slovami, Duch otvorí ich oči, aby uvideli, čo urobili a aký žalostný bol ich hriech. Tento smútok bude rozsiahly, ale intímny – „nariekať bude krajina, každá čeľaď osobitne.“

Čiastočne sa toto proroctvo naplnilo na Letnice. Peter povedal svojim poslucháčom: „Toho, ktorého uložená rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste Ho rukám zločincov dali pribiť na kríž.“ (Sk 2:23) Potom, keď počuli evanjelium, „bodlo ich to v srdci,“ a tritisíc ich bolo toho dňa zachránených (Sk 2:37-41). Dnes sa toto proroctvo stále plní. Keď nás Duch napĺňa milosťou, trúchlime nad Kristovou smrťou, pretože vieme, že „bol prebodnutý pre naše priestupky“ (Iz 53:5). V našom smútku sa však taktiež radujeme, pretože Jeho smrť nám priniesla „pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“ (Iz 53:5).

Modlitba

Pane, priznávame, že náš hriech prebodol Ježiša. Preto smútime a prosíme, aby si na nás vylial Ducha milosti a milosrdenstva. V pokore sa radujeme, že Tvoje milosrdenstvo nikdy nesklame – Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni (R 5:8). V Kristovom mene. Amen.

Timothy Keller

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.