Odpustenie prináša odvahu - 8. máj - evs.sk

Zamyslenia

Odpustenie prináša odvahu – 8. máj
8. mája 2019

„Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ (J 8:36)

Ľudia majú niekedy problém veriť, že Boh im odpustil. Držia v sebe vinu a cítia sa, akoby sebatrýznením mohli splatiť časť pokánia. Potrebujú však prijať odpustenie, ktoré im dal Kristus, a začať sa správať ako ľudia, ktorým bolo odpustené s vedomím, že „keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní“ (J 8:36).

V Matúšovi čítame príbeh o ochrnutom, ktorého k Ježišovi prinášajú priatelia. Keď Ježiš vidí vieru jeho priateľov, hovorí mužovi: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mt 9:2). Ježiš tu prvýkrát používa slovo „dúfaj“ a používa ho v situácii, keď uisťuje muža, že jeho hriechy sú odpustené.

No nezdá sa, že priatelia ho tam priniesli preto, aby mu boli odpustené hriechy. Povedali by sme, že ho tam priniesli, aby bol uzdravený. Preto Ježiš pokračuje: „Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy? alebo: Vstaň a choď! Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi – hovorí ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ (verše 5-6) A muž tak urobí.

Ježiš tomuto mužovi odpustil hriechy a v tomto prípade Božie odpustenie prinieslo odvahu. Boh urobí svoj diel, no potom je rad na nás. Boh nám ponúka odpustenie, my ho musíme prijať.

Žiješ s Božím odpustením? Alebo Ťa trápi vina, pretože nie si ochotný prijať Božiu ponuku?

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.