Zlá spoločnosť - 12. december - evs.sk

Zamyslenia

Zlá spoločnosť – 12. december
12. decembra 2021
Play

„Vtedy začal sa zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval.“ Mt 26:74

Petrovo zapieranie Ježiša netrvalo niekoľko sekúnd alebo minút, ale niekoľko hodín. Uplynula hodina od chvíle, keď prvý človek povedal: „Ty si bol s Ježišom Galilejským!“ do chvíle, keď Peter druhýkrát zaprel. Mal dostatok príležitostí, aby sa odtiaľ vyparil, ale on v tej situácii zostal. To nám len pripomína skutočnosť, že žiaden človek nie je v bezpečí pred pokušením, iba ten, čo pred ním utečie. Ak nik iný, tak Peter sa mal vyhýbať každému miestu, kde by mohol byť náchylný zlyhať, veď sám Ježiš ho varoval. Rozhodne sa mal vyhýbať všetkým kohútom. Ja by som povedal: „Je tu kohút? Odchádzam, ak tu nejaký je. Pán spomenul kohúta.“

Veľkí Boží muži a ženy sa skompromitovali tým, že spustili zo svojich zásad a sami sa nechali zatiahnuť do hriechu. Takí ľudia, ako Šalamún, Samson, Dávid. Všetci na to prišli len za cenu ťažkostí. Sme lepší ako oni? Sme viac duchovní ako oni? Nemyslím.

Ak niekto ako Šimon Peter mohol padnúť, potom určite aj my. Prvý Korintským nám hovorí: „Zlá spoločnosť kazí dobré mravy. (Botekov preklad) Peter bol s ľuďmi, ktorí ho ťahali duchovne dolu. Si dnes v podobnej situácii? Si vo vzťahu s ľuďmi, ktorí ťa ťahajú dolu? Možno je to románik. Možno blízke priateľstvo. Zistil si, že upravuješ svoje zásady, aby si zapadol alebo nikoho neurazil? Asi potrebuješ znovu zvážiť, kto sú tvoji priatelia. Možno musíš okamžite urobiť nejaké zmeny.

Kazí ťa zlá spoločnosť?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.