Nech každý uverí, že Kristus zaňho trpel - 9. jún - evs.sk

Zamyslenia

Nech každý uverí, že Kristus zaňho trpel – 9. jún
9. júna 2019

„Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde!“ (1K 11:23-26)

V prvom rade treba povedať, že najväčšou útechou všetkých kresťanov je skutočnosť, že za nich bolo dané Kristovo telo a vyliata Kristova krv. Ak tomu veríš, nie je možné, aby ťa trápil hriech či niečo iné. Prečo? Pretože vieš, že ten poklad, ktorý skoncoval s tvojím hriechom, je omnoho väčší ako tvoj hriech. Kristus však neostáva pri tejto úteche, ktorú vyhlasuje Písmo, ale ide ďalej. S chlebom ti dáva jesť vlastné telo. S vínom ti zas dáva piť vlastnú krv, aby si, ako Písmo jasne hovorí, osobne prijal telo aj krv, hoci sa to diablovi vôbec nepozdáva a nenávidí to. Toto zasľúbenie je o tebe a je pre teba, presne ako keď prijímaš telo a krv svojimi ústami pre seba a nie pre niekoho iného. Hlavným cieľom je, aby každý uveril, že Kristus trpel zaňho a nie len za svätého Petra, Pavla či iných svätých. Kristus chcel týmto uistiť každého jedného kresťana, pretože každý prijíma túto zmluvu, teda Kristovo telo a krv, sám pre seba. A tak nemajú azda odpustenie hriechov tí, ktorí jedením a pitím prijímajú a veria, že je to Pánovo telo, ktoré bolo za nich dané, a Pánova krv, ktorá bola vyliata na odpustenie hriechov? To je to najväčšie a najlepšie ovocie, ktoré nám prináša svedectvo poslednej večere. Ďalším dôležitým ovocím, na ktoré poukazuje posledná večera, je kresťanstvo, ktoré má ostať jednotné a mať jednu vieru a jedno učenie.  Aby sa teda medzi kresťanmi zachovala rovnosť, nestačí, aby spolu prichádzali na kázeň, počúvali jedno slovo, ktoré ich vyzýva, aby boli jednej viery a držali sa jednej Hlavy. Musia sa zároveň zhromažďovať pri stole a spoločne jesť a piť. Čo sa kázne týka, môže sa stať, že niekto počúva moju kázeň, no jeho srdce ma nenávidí. Z tohto dôvodu máme večeru Pánovu. Hoci evanjelium zjednocuje kresťanov a ich mysle, večera Pánova k tomu prispieva ešte viac (aj napriek tomu, že sa jej zúčastňujú aj pokrytci). Počas večere Pánovej totiž každý kresťan verejne a individuálne vyznáva, čomu verí. Tí, ktorí neveria, teda idú vlastnou cestou, a tí, ktorí sú rovnakej viery, a v srdci majú jednu nádej v Pánovi, sa spájajú. Je naozaj potrebné, aby sa kresťania v cirkvi takto spájali pre prípad, že by nastalo rozdelenie vo veciach viery. Je to spojenie a tí, ktorí nechcú byť ako ostatní kresťania v otázkach viery, učenia a života, sú exkomunikovaní, pretože sa s ostatnými nezhodujú v učení, slovách, v mysli a živote. Práve preto by sme ich nemali tolerovať v malom stádočku, ktoré je jednej mysle. Mohli by ho totiž rozdeľovať a prinášať schizmy. Kristus si používa večeru Pánovu, aby udržal svoje malé stádočko pokope.

St. Louis ed., 13.1:303-304.

Martin Luther

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.