Reptanie - 8. jún - evs.sk

Zamyslenia

Reptanie – 8. jún
8. júna 2019

„Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15 aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.“ (F 2:14-15)

Muž, ktorý sa rozhodol vstúpiť do kláštora a stať sa mníchom, musel najprv sľúbiť mlčanlivosť. Vždy na konci roka mohol prísť k opátovi a povedať tri slová. Po celom roku mlčania mohol teda konečne prehovoriť.

Povedal: „Posteľ je tvrdá.“

Prešiel ďalší rok a znovu prišiel k opátovi.

„Čo by si rád povedal?“

„Jedlo je studené,“ odpovedal.

Prešiel ďalší rok a mních znovu predstúpil pred opáta. Opát sa ho opäť spýtal, čo by chcel povedať.

„Končím s tým,“ odpovedal.

„Ani sa ti nečudujem!“ povedal opát. „Odkedy si prišiel, len sa sťažuješ!“

Biblia nám hovorí: „Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.“ (F 2:14-15)

Sťažnosti a hádky nás brzdia v nasledovaní Ježiša. Je prirodzené, že sa niekedy dostaneme do konfliktov, ktoré musíme riešiť, a nikdy to nie je príjemné. Ak máš však konflikty rád, niečo nie je v poriadku. Sú ľudia, ktorí sa jednoducho radi hádajú. Vždy sú s niekým alebo s niečím nespokojní. Nedokážu to v sebe udržať a vždy musia dobiedzať. Kresťania by však takýmto spôsobom nemali žiť.

V 1. liste Korintským sa píše: „Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.“ (1K 13:7) Môžeme sa rozhodnúť vidieť v ľuďoch to najlepšie. Samozrejme, nedokážeme vidieť do srdca človeka, no predstavte si, aký rozdiel môžeme spôsobiť tým, že namiesto hádok budeme ľuďom žehnať.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.