Príbeh všetkých skutočne hľadajúcich ľudí - 15. máj - evs.sk

Zamyslenia

Príbeh všetkých skutočne hľadajúcich ľudí – 15. máj
15. mája 2021
Play

„Ja som však žil kedysi bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, a ja som umrel; i ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo poslúžiť na život, bolo mi na smrť.
Hriech totiž, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, oklamal ma a tým ma usmrtil.“ List apoštola Pavla Rímskym 7:9-11

Jedného dňa bol apoštol Pavel dotknutý vo svojom svedomí Božím zákonom takým spôsobom, ako nikdy predtým. Stalo sa to, keď stretol Pána Ježiša. Zrazu mohol vidieť sám seba takého, akým bol. Odvtedy už nebol viac ’bez zákona’. Vtedy uvidel, že uprostred celej svojej bezúhonnosti, nedodržal ani jedno jediné prikázanie. A tak išlo o to, aby všetko napravil a vstúpil do správneho vzťahu k zákonu tým, že bude podľa neho skutočne konať.

Ako sa mu to darilo? Vtedy začal život v hriechu – to je základné posolstvo textu. Namiesto toho, aby sa dodržiavaním prikázaní stal spravodlivým pred Bohom, ho hriech, ktorý skrze prikázanie dostal príležitosť, oklamal a tým usmrtil. Skrze to prikázanie, o ktorom píše Mojžiš: Človek, ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej – prišiel hriech a usmrtil apoštola namiesto toho, aby ho spravil živým. Výsledkom bolo, že apoštol hovorí krátko a jasne: „Ja som umrel“.

Znamená to, že akým bol apoštol po všetky dni, ale nikdy si to neuvedomil, sa teraz ukázalo vo svetle. Bol mŕtvy vo svojich hriechoch a priestupkoch voči Bohu! On, ten bezúhonný podľa zákona, bol bezmocným a strateným hriešnikom, čo nemal nič, za čo by sa ukryl pred Bohom.

Týmto spôsobom spôsobil zákon poznanie hriechu.

Tento Pavlov príbeh je príbehom všetkých skutočne hľadajúcich ľudí. Každý, kto berie Božie prikázania vážne, zažíva podobné veci ako apoštol. Zákon vyvoláva hriešne myšlienky, ktoré prebývajú v našom starom človekovi. (R 7:5) Zisťujeme, že v nás nie je materiál na to, aby sme boli spravodliví pred Bohom. Nielen to, že my nezmôžeme nič vlastnou silou, ale ani za pomoci Božej sily nemôžeme byť spravodliví pred Bohom na základe toho, čo je v nás. Materiál v nás je prehnitý. Je to niečo, čo je nemožné pre zákon, niečo, čo ani Boh nedokáže s nami skrze zákon spraviť.

Ale skrze Pána Ježiša Krista nám Boh spravodlivosť daroval!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.