Rozpomeň sa na mňa - 23. august - evs.sk

Zamyslenia

Rozpomeň sa na mňa – 23. august
23. augusta 2021
Play

„Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený!“ Evanjelium podľa Lukáša 23:40

Toto hovorí zločinec, ktorý je spasený, tomu, ktorý je zatratený. Je to silné svedectvo. Ďalej hovorí, že Ten, kto visí na kríži medzi nimi je Boh a je pod tým istým rozsudkom ako oni – pod rozsudkom, ktorý si oni zaslúžili! Boh pod rozsudkom hriešnikov, pod naším súdom, pod rozsudkom, ktorý sme si zaslúžili a ktorý mal prísť na nás – to je pravda o Pánovi Ježišovi Kristovi, keď visí na kríži! Ako mohol zločinec prísť k takémuto vyznaniu o Pánovi Ježišovi? Ako každý v Izraeli, mal aj on od detských rokov výnimočné poznanie o tom, čo hovorí Stará zmluva o Mesiášovi. Toto poznanie nemalo naňho žiaden vplyv, keďže sa stal zločincom. Ale teraz sa stretáva s Pánom Ježišom a vidí, čo sa deje na Golgote počas ukrižovania. Zhodnocuje dojem, ktorý na neho Pán Ježiš urobil a Jeho slová, ktoré vyslovil na kríži. Je tomu otvorený a necháva to na seba pôsobiť. Deje sa s ním to isté, čo so všetkými, ktorí otvoria svoje srdce, aby na nich Pán Ježiš pôsobil. Pán Ježiš je pôvodcom pravdy. Pán Ježiš sa zjavuje srdciam tých, ktorých sa dotkol. Takto začal chápať slová prorokov o Pánovi Ježišovi. Výsledkom je, že chápe, kým Pán Ježiš je a čo znamená Jeho smrť na kríži! Nezdá sa mu, že má veľa nádeje na spasenie, ale hovorí: „Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Týmito slovami vydáva ďalšie svedectvo: Božie kráľovstvo patrí človeku, Ježišovi, ktorý visí na kríži! Zločinec bol spasený! Išiel s Pánom Ježišom do raja. A nielen to. Kým Božie Slovo znie v tomto svete, je žijúcim svedkom o Pánovi Ježišovi.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.