Čaká ťa dobrodružstvo - 17. december - evs.sk

Zamyslenia

Čaká ťa dobrodružstvo – 17. december
17. decembra 2022
Play

„Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ (Lk 6:38)

Vieme, že ako kresťania máme svoju vieru šíriť. V skutočnosti nachádzame Veľké poverenie v dvoch evanjeliách – u Matúša a Marka.

V Matúšovej verzii Ježiš hovorí: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen“ (Mt 28:19-20).

A v Markovi hovorí: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16:15).

Úprimne povedané, väčšina z nás sa týmto príkazom neriadi. Výskum ukazuje, že 95 percent kresťanov nikdy nepriviedlo iného človeka ku Kristovi. Iba 2 percentá návštevníkov kostola pozvali za posledný rok do kostola človeka, ktorý nie je veriaci, a 59 percent kresťanov tvrdí, že sa o svoju vieru delí s ostatnými len zriedka alebo nikdy.

Ak by sme boli niektorí z nás kruto úprimní, priznali by sme, že nám na neveriacich ľuďoch až tak veľmi nezáleží. Ale evanjelium je podľa svojho zámeru určené na šírenie, nie na skrývanie. A niekedy to skončí tak, že namiesto hlásania nádeje pravdu hromadíme.

Môžeme sa tak zamerať na seba, že nám táto veľká pravda unikne. Keď však dávame druhým a slúžime im, doplní a osvieži nás to.

Ježiš to vyjadril takto: „Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané“ (Lk 6:38).

Boh hľadá niekoho, ako si ty, kto úprimne vyzná: „Použi ma, Pane. Pôjdem tam, kam chceš, aby som šiel. Budem hovoriť to, čo chceš, aby som hovoril.“ Budeš tou osobou? Ak áno, čaká ťa úžasné dobrodružstvo.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.