Skúmaj sa pred Božou tvárou - 24. júl - evs.sk

Zamyslenia

Skúmaj sa pred Božou tvárou – 24. júl
24. júla 2022
Play

„Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“ Zjavenie Jána 3:1

Ježišove slová sú iné ako všetky ostatné. Môžeme ich hodnotiť odlišne, ale Ježiš sa nemýli. Dokáže skúmať srdce človeka a robí to. Tu na zemi Mu odporujú, ale príde deň, keď sa nik neodváži nič povedať, keď prehovorí.

„Máš meno, že žiješ.“ To znamená, že ostatní ľudia si o tebe myslia, že žiješ. Áno, môžeme mať dojem, že zbor v Sardách bol do určitej miery považovaný za živý. Ale pravda bola celkom iná.

Ako sa mohlo stať, že úsudok kresťanov bol celkom iný ako Ježišov?

My hodnotíme podľa toho, čo vidíme, ale Hospodin pozerá na srdce. Keď počujeme úprimné svedectvo a stretneme sa s kresťanským životom a príkladným cirkevným životom, sme šťastní.

Ale sme oklamaní. Za vonkajšie prejavy sa mohol vplaziť svetský duch a spôsob myslenia, no skutočný tep viery chýba.

Je to skľučujúca skutočnosť. V tomto svetle je každý kresťan vyzvaný, aby sa skúmal pred Božou tvárou. Sme veľmi krátkozrakí. Preto máme dôvod, aby sme sa modlili s Dávidom: „Preskúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti!“

Boh musí zasiahnuť. Musí ma prebudiť, aby som nezaspal na smrť. Bez ohľadu na to, čo to stojí, sa musím zastaviť a ísť späť k východiskovému bodu. Musím znova stáť ako stratený hriešnik, ktorý sám osebe nie je ničím. Musím znovu nájsť milosť u Hospodina.

Ježiš neodmieta duchovne mŕtvych. Volá ich a prebúdza. Musíš počuť Jeho hlas a nasledovať Ho.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.