Ratolesť a ovocie - 23. júl - evs.sk

Zamyslenia

Ratolesť a ovocie – 23. júl
23. júla 2022
Play

“Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala.” Evanjelium podľa Jána 15:1–2

Vzťah medzi sebou a svojimi veriacimi opisuje Pán Ježiš v obraznom rozprávaní o vínnom kmeni a ratolestiach. Pán Ježiš je vínnym kmeňom a tí, ktorí veria v Neho, sú ratolesti. Otec je vinohradníkom, ktorý sa stará o kmeň aj ratolesti.

Pán Ježiš začína rozprávať o ratolesti, ktorá neprináša ovocie. Sú aj také. Tie sú odstránené nebeským Otcom.

O možnej príčine toho, že človek neprináša ovocie, hovorí Pán Ježiš v šiestom verši: “Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria.”

To ukazuje, ako sa stáva, že človek môže byť kresťanom, môže mať svoj život v Bohu, ale môže svoj život stratiť, aj keď sa za kresťana ďalej považuje.

Je len jeden, kto dokáže stvoriť ovocie: Boh sám.

Človek nedokáže stvoriť ovocie. Môže prinášať a vytvárať produkty, ale medzi ovocím a produktom je obrovský rozdiel. Týka sa to aj oblastí kresťanského života. Je možné byť produktívnym kresťanom bez toho, aby sme prinášali ovocie. Kresťan môže stáť v efektívnej práci. Môže kázať, písať knihy, môže byť tým, akého nazývame produktívnym, ale bez toho, aby prinášal ovocie. Zameniť si tieto dve veci je nebezpečné.

Máme často sklony myslieť si, že taký efektívny kresťan musí mať pre Božie kráľovstvo obrovský význam. Ale pravda môže byť taká, že so svojou produktivitou uzatvára prístup Bohu, pretože Mu neprináša ovocie. Takýto produktívny kresťan nie je nikomu, čo sa týka duchovnej pomoci, užitočný. Keď príde ten deň, Boh ho odstráni.

Podľa týchto Ježišových slov musíme my kresťania overiť sami seba. Keď nás Pán Ježiš vystríha, znamená to, že nechce, aby sme boli neúrodnými ratolesťami, ktoré Boh odstráni.

Choď preto s týmto slovom pred Božiu tvár!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.