Prekonávanie neúspechov - 25. júl - evs.sk

Zamyslenia

Prekonávanie neúspechov – 25. júl
25. júla 2022
Play

„Jediný Lukáš je so mnou. Marka zober a priveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.“

Ján Marek mal slabý štart. Ako synovec Barnabáša sa vydal na misijnú cestu so svojím strýkom a veľkým apoštolom Pavlom. Nevieme, čo sa stalo, ale z nejakého dôvodu si to Marek rozmyslel a chcel ísť domov.

A keď sa Pavol a Barnabáš vydali na ďalšiu misijnú cestu, Barnabáš im navrhol, aby Marka vzali so sebou. Pavol však bol proti. Nechcel ho vziať so sebou kvôli tomu, čo sa stalo na predchádzajúcej ceste.

Marek však nakoniec dokázal napraviť svoj vzťah s Pavlom, pretože v 2Tim 4:11 apoštol napísal: „Marka zober a priveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.“

K tomu treba prirátať skutočnosť, že Marek mal veľmi blízko k Šimonovi Petrovi, pretože Peter ho označil za svojho syna (pozri 1Pt 5:13). A Marek nakoniec napísal evanjelium, ktoré nesie jeho meno.

Mnohí sa vlastne domnievajú, že Evanjelium podľa Marka nadiktoval Peter (a ja s tým súhlasím), čo znamená, že je to vlastne Evanjelium podľa Petra. Marek bol však zároveň svedkom Ježišovej služby.

A keď Pánov anjel vyslobodil Petra z väzenia, Biblia hovorí, že Peter sa objavil v Markovom dome, kde žil so svojou matkou Máriou (pozri Sk 12:12).

Marek bol v epicentre mnohých neuveriteľne významných biblických udalostí. Áno, v istom okamihu mal obrovský neúspech, ale znovu sa rozhodol a skončil ako autor evanjelia v dobrej viere. To je dosť veľký rozdiel.

Možno sa ti v živote niečo nepodarilo. Možno si urobil niečo, čo ľutuješ, vykašľal si sa na záväzok, ktorý si si dal, alebo si prepadol vo viere. Vedz nasledovné: Tvoj neúspech sa v skutočnosti môže stať novým začiatkom. Tvoja skúška sa môže stať svedectvom.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.