Skúška - 25. máj - evs.sk

Zamyslenia

Skúška – 25. máj
25. mája 2024
Play

„Poslali k Nemu svojich učeníkov s herodiánmi a tí povedali: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: slobodno platiť cisárovi daň a či nie?“ Evanjelium podľa Matúša 22:16–17

Farizeji chceli zničiť Pána Ježiša. Očakávali Mesiáša, ktorý mal spraviť Izrael náboženským, politickým a ekonomickým centrom sveta. Považovali to za samozrejmosť, že keď Mesiáš príde, usadí sa v Jeruzaleme a bude spolupracovať s náboženskými autoritami ľudu a s farizejmi.

Namiesto toho prišiel Mesiáš, ktorý sa staral o hriešnikov. Jedol s nimi a bol im na spásu. Je isté, že nie všetci, ktorí prišli do kontaktu s Pánom Ježišom, sa stali novými ľuďmi. Ale pre všetkých, ktorí Ho prijali, znamenalo to koniec hriešneho života. Zároveň robil Pán Ježiš veľké znamenia a zázraky, uzdravoval chorých a kriesil mŕtvych.

Nikto nemohol pochybovať, že to, čo zasľúbilo Božie Slovo, sa naplnilo v Pánovi Ježišovi.

Avšak namiesto sklonenia sa pred Ním a obrátenia, rozhodli sa farizeji, zákonníci a vysoká rada, že s Ním skoncujú a zabijú Ho. Ale nebolo to také ľahké. Pán Ježiš mal dôveru ľudu a nemohli na Neho nájsť nič, za čo by Ho mohli obviniť.

Preto sa pokúsili chytiť ho a usvedčiť úskokom. Farizeji sa zišli, aby rozmýšľali, ako ho usvedčia Jeho slová. Chceli mu postaviť otázku, na ktorú, či by odpovedal áno, alebo nie, aj tak by ho mohli obžalovať.

„Slobodno platiť cisárovi daň, a či nie?“

Keby Pán Ježiš odpovedal áno, obvinili by ho ako zradcu krajiny. Keby odpovedal nie, obvinili by ho, že prestupuje zákon.

Toto nás mnohému učí. Aj my musíme byť pripravení, že budeme vystavení skúškam ako Pán Ježiš.

Tak, ako skúšali obžalovať Pána Ježiša v súvislosti s cisárom, budú nás obžalovávať vo vzťahu k politike. A preto sa musíme učiť z tohto Božieho Slova stáť pevne v pravde!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.