Myšlienky a skutky - 26. október - evs.sk

Zamyslenia

Myšlienky a skutky – 26. október
26. októbra 2021
Play

„Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!“ (Ž 19:14)

Robert Browning povedal: „Myšlienka je dušou skutku.“ Emerson vyhlásil: „Myšlienka je pozadím skutku. Predchodcom každého skutku je myšlienka.“ Ak by raz Boh zničil svet pre jeho pretrvávajúce zlomyseľné predstavy, nebolo by rozumné veriť, že všetok hriech, žiadostivosť a zhýralosť, ktoré sa dnes rozmáhajú, zarmucujú Jeho srdce práve tak, ako to bolo vtedy, keď ho zničil naposledy? Mnoho ľudí sníva o hriechu, predstavuje si hriech a ak by mali príležitosť, tak by sa mu oddali. To, čo im chýba, je len príležitosť. Z Božieho pohľadu sú to rovnako veľkí hriešnici, ako keby nemorálnosť naozaj spáchali. Všetky priestupky začínajú hriešnym zmýšľaním.

Tí, čo ste spoznali Krista, kvôli čistote srdca sa chráňte pred oplzlými obrazmi a zmyselnosťou, ktorú satan premieta na obrazovke vašej predstavivosti. Starostlivo si vyberajte knihy, ktoré čítate, kriticky si vyberajte druh zábavy, na ktorej sa podieľate, ľudí, s ktorými sa dávate do reči, a prostredie, v ktorom sa nachádzate. Nemali by ste dovoliť hromadeniu hriešnych predstáv vo vašej mysli a duši viac, ako by ste nechali nazhromaždiť odpadky vo svojej obývačke.

Modlitba dňa

Potrebujem, aby boli moje myšlienky neustále očisťované silou Tvojho Ducha, všemohúci Bože.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.