Božia milosť- 24. máj - evs.sk

Zamyslenia

Božia milosť- 24. máj
24. mája 2024
Play

„Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel.“ List Galatským 2:21

Zaujímalo by ma, či nejaký kresťan sníva o pohŕdaní Božou milosťou.

Uprostred všetkého, s čím nesúhlasíme, mohli by sme nesúhlasiť, že nikdy neopustíme Božiu milosť?

Odpoveď sa zdá zrejmá. Nie je to však také jednoduché. Satan sústreďuje svoje úsilie, aby nás prinútil zneužiť alebo zrušiť Božiu milosť. Má na to mnoho spôsobov. Jedným z nich je zákonnícka myseľ.

Kresťan má dve prirodzenosti: novú a starú. Stará prirodzenosť patrí do tohto sveta. Nemôže byť spasená, bude zničená v hrobe. Starý človek dokáže počuť len zákon. Áno, vládne v ňom zákon. Ak starý človek počuje evanjelium, vždy zneužije milosť na ospravedlnenie hriechu.

Úplne iné je to s novým stvorením, ktoré bolo stvorené vierou v Ježiša. Musí počuť iba evanjelium. Ježiš musí žiť v srdci kresťana. On je vyvrcholením zákona, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.

Kde je Ježiš, tam sú všetky požiadavky zákona splnené. Naplnil ich do takej miery, že zákon sa stratil. Platí to aj o povinnostiach, ktoré vyplývali zo zákona.

Satan sa všetkými spôsobmi snaží, aby si vpustil zákon do svojho srdca. Vie, že ak mu dovolíš vstúpiť, rozšíri svoje pôsobenie. Nakoniec rozmýšľaš len o tom, aký máš byť ako kresťan a čo máš robiť.

Nestane sa to náhle. Ježiš pomaly vykĺzne z tvojej mysle. Zamestnávaš sa len svojím vlastným kresťanstvom.

Bez toho, aby si si to uvedomil, zrušil si Božiu milosť. Satan zneužil Boží zákon a stala sa hrozná vec.

Preto sústreď svoje úsilie na zachovanie Božej milosti. V tvojom srdci je miesto len pre jednu osobu, a tou je Pán Ježiš. Jeho dokonané dielo na Golgote je jediným pokladom tvojho srdca. To je základ, na ktorom staviaš.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.