Očistenie od hriechov - 4. júl - evs.sk

Zamyslenia

Očistenie od hriechov – 4. júl
4. júla 2024
Play

„… a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov...“ List Židom 1:3

Aké ťažké je uveriť v milosrdné odpustenie všetkých hriechov. Zdá sa, akoby to bolo z roka na rok ťažšie.

Keď Boh odpúšťa hriešnikovi po prvý raz, je to veľká milosť. Nik tejto pravde nedokáže veriť a prijať ju, ak mu Boh nedá svojho Ducha. Je však ľahšie uveriť, že som dostal milosť prvýkrát, ako veriť, že Boh odpúšťa znovu a znovu.

V našej prirodzenosti je hlboko zakorenené, že si chceme pomôcť sami. Preto sa neustále snažím zlepšovať. S rastúcim znepokojením musím priznať, že sa mi to nedarí. Postupne sa do môjho vnútra vkráda strach — dôjdem niekedy do cieľa? Boh ma zachránil a postavil na správnu cestu, ale nedokážem po nej ísť.

Keď skúmam svoju dušu, objavujú sa mnohé spomienky na hriech. Niektoré z nich vrhli na celý môj život vrhajú tieň. Vštepili sa mi do mysle a objavujú sa vždy, keď si potrebujem urovnať vzťah s Bohom.

Je ťažké veriť Božej milosti. Existuje len jeden spôsob, ako sa dá prijať — a to je vziať Boha za slovo.

Keď Boh všetko stvoril, odpočíval, a to bolo veľmi dobré. Aj Pán Ježiš sa posadil po Božej pravici, keď dokonal dielo spásy.

Neexistuje jediný hriech, z ktorého by ťa Ježiš neočistil. Ježiš zomrel a zaplatil tak za tvoje minulé, prítomné i budúce hriechy. Platí to pre hriechy, ktoré si vyznal, ako aj pre hriechy, na ktoré si nikdy nespomenieš.

Ak hľadáš útočisko v Ježišovi a necháš sa očistiť v Jeho krvi, hriech už na teba nemá dosah.

Počúvaj, ty, kto nedokážeš uveriť! Tvoje hriechy sú skryté v Ježišovi. On dokončil tvoje očistenie pred Bohom. A čo platí pred Bohom, platí aj pre teba.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.