Na čom staviaš? - 13. september - evs.sk

Zamyslenia

Na čom staviaš? – 13. september
13. septembra 2022
Play

„A ktoré bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma; nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový; len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší.“ (Mt 13:20-21)

Niektorí ľudia sa nadchýnajú pre veľa rôznych vecí. Zaujme ich najnovšia móda alebo najnovšie to či ono. Ale potom to zrazu opustia a prejdú k tomu, čo je práve v trende.

To isté sa môže stať aj vo vzťahu človeka s Bohom. Niekedy ľudia povedia niečo v zmysle: „Skúsil som kresťanstvo, ale nepasovalo mi.“  Nie, v skutočnosti svoj život nikdy nestavali na Kristovi. Mali emocionálnu skúsenosť. Keby to bolo skutočné obrátenie, stále by kráčali s Pánom.

Ježiš takýchto ľudí opísal v podobenstve o rozsievačovi, keď povedal: „A ktoré bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma; nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový; len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší.“ (Mt 13:20 – 21)

Ako kresťania sme všetci nejakým spôsobom, v nejakej podobe alebo forme prenasledovaní. V skutočnosti je to znak pravého kresťana. Ako nám pripomína Druhý list Timotejovi 3:12: „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“

Kresťanstvo nie je ako výrobok, ktorý niekomu funguje a inému nie. Kresťanstvo, zjednodušene povedané, je vzťah so samotným Kristom. Myslím si, že jedným z dôvodov, prečo ľudia odpadávajú od viery, je, že svoju vieru postavili na nesprávnych základoch. Existuje len jeden základ, na ktorom môžeš postaviť svoju vieru, a tým je Kristus a jedine Kristus.

Nestavaj svoj duchovný život na cirkvi ako takej. Nestavaj svoj duchovný život na inom človeku alebo na pastorovi či duchovnom vodcovi, pretože ľudia ťa sklamú. Namiesto toho buduj svoj život na Kristovi. On ťa bude podporovať a bude tu pre teba.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.