Buď zaneprázdnený! - 25. august - evs.sk

Zamyslenia

Buď zaneprázdnený! – 25. august
25. augusta 2022
Play

„Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.” (J 1:29)

Šimon a Ondrej boli učeníkmi Jána Krstiteľa, ktorý prišiel pred Kristom a pripravoval cestu. Jedného dňa však išiel okolo Ježiš a Ján im povedal: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.” (J 1:29)

V dôsledku toho Šimon a Ondrej preniesli svoju vernosť od Jána k Ježišovi, ale stále úplne nechápali, kto je Ježiš a čo prišiel urobiť.

Biblia spomína aj Jakuba a Jána, ktorým Ježiš dal osobitný titul: „Synovia hromu” (Mk 3:17). Jakuba a Jána si tak trochu predstavujem ako motorkárov mimo zákona, ktorí sa jedného dňa objavili a Ježiš ich povolal, aby sa stali súčasťou tímu.

Jeho učeníci boli určite rôznorodou skupinou ľudí. Je však dôležité všimnúť si, že všetci títo muži niečo robili, keď ich Ježiš povolal. Ondrej spolu so Šimonom hádzali sieť do vody. A Jakub a Ján boli v člne a opravovali siete.

To isté vidíme aj na iných miestach Božieho slova. Dávid, ktorý sa neskôr stal izraelským kráľom, strážil svoje stádo, keď ho prorok Samuel zavolal. Aj Mojžiš strážil stádo, keď k nemu Boh prehovoril cez horiaci ker. Elizeus oral na poli, keď ho Eliáš povolal, aby pokračoval v prorockej službe.

Ľudia mali veľa práce, keď ich Boh povolal.

Rovnako, ak chceš, aby si ťa Boh použil vo svojom kráľovstve, zamestnaj sa tým, že pre Neho budeš niečo robiť. Stačí začať s tým, čo máš pred sebou. Takpovediac, opravuj a hádž siete. Staraj sa o ovce. Oraj polia. Uč v nedeľnej škole. Choď  na misijný výlet. S niekým sa porozprávaj o viere. Dávaj desiatok.

Jednoducho vyjdi von a niečo rob. Rob, čo môžeš a kde môžeš.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.