Definícia evanjelia - 21. február - evs.sk

Zamyslenia

Definícia evanjelia – 21. február
21. februára 2023
Play

„… a tam zvestovali evanjelium.“ (Sk 14:7)

Čo je to evanjelium? Vieme, že máme hlásať evanjelium a žiť podľa evanjelia, ale vieme, čo je evanjelium?

Doslovný preklad slova „evanjelium“ je dobrá správa. No skôr, ako môžeme oceniť dobrú správu, musíme najprv poznať zlú správu.

Tu je tá zlá správa: Všetci sme hriešnici. Biblia hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ (R 3:23). A 1J 1:8 nás učí: „Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.“

 Ak sa s niekým delíš o svoju vieru, nepredpokladaj, že bude nevyhnutne vedieť, čo je hriech. V Biblii môžeme slovo „hriech“ preložiť rôznymi spôsobmi. Môžeme ho preložiť ako „priestupok“, čo znamená prekročiť hranicu. Ďalší preklad pochádza z gréckeho slova hamartia, čo znamená „minúť sa cieľa“.

Keď Biblia hovorí, že sme zhrešili alebo minuli cieľ, znamená to, že sme nesplnili Boží štandard pre ľudstvo. A čo je tou normou? Je ňou dokonalosť.

Sme dokonalí? Nie, nie sme.

Práve tu prichádza na scénu Ježiš. Pretože Boh vedel, že túto métu nedokážeme dosiahnuť, pretože Boh vedel, že nemôžeme byť dokonalými ľuďmi, Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy. To je dobrá správa. V Liste apoštola Pavla Rímskym 5:6 sa píše: „Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných.“

Tu je prvý verš, ktorý by si mal zapamätať každý kresťan: „Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3:16)

To je evanjelium v skratke. Podeľ sa oň s niekým. Nepremieňajme dobrú správu na zlú tým, ako ju podávame, ako ju prekrúcame alebo vynechávame jej časti. Prinášajme výbušné, dynamické evanjelium.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.