Spoločenstvo s Pánom - 15. december - evs.sk

Zamyslenia

Spoločenstvo s Pánom – 15. december
15. decembra 2022
Play

„Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu znať im dáva.“ Žalm 25:14

Mať spoločenstvo s Pánom, to je to najväčšie, čo môže človek na tomto svete prežiť. Nie každý získava takéto právo.

Len ten, kto sa bojí Pána, môže stáť v spoločenstve s Ním.

Báť sa Pána, to v prvom rade znamená nechať sa preskúmať Božím Slovom. Ale niečo to stojí. Boh nám ukazuje a odkrýva nám náš hriech, naše motívy, našu nečestnosť, sebavyvyšovanie, nečistotu a všetko, čo je v nás. Boh nám ukazuje, že podľa našej prirodzenosti sme Jeho nepriatelia, a že v našom starom človekovi neprebýva nič dobré.

Vtedy zažívame, aký nepravdivý je pohľad, ktorý má väčšina ľudí. Tvrdia, že zlo samozrejme v človeku je, ale je tam aj mnoho dobrého. Podporujú to tým, že človek je predsa stvorený na Boží obraz a niečo dobré tam predsa len zostalo, aj keď nás hriech poznačil.

Pokiaľ si človek myslí, že v ňom prebýva dobré, nemôže vojsť do spoločenstva s Pánom. Nie je v ňom skutočný strach z Boha. Ten, kto sa nechá preskúmať Božím Slovom, pochopí, o čom svedčí apoštol: „Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré.“ (R 7:18) Pavel vie, že len skrze Ježiša Krista môže slúžiť Bohu svojou mysľou.

Človek musí pred Bohom vyznať ako Pavel. Vtedy sa začína Pán zjavovať jeho srdcu. Pán má spoločenstvo s tými, ktorí sa nechajú preskúmať Jeho Slovom. Zjavuje sa im a dáva im poznať svoju zmluvu.

Vtedy človek pochopí, čím evanjelium v skutočnosti je. A vtedy je mu dovolené hovoriť o tom aj iným.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.