Zmierenie - 6. júl - evs.sk

Zamyslenia

Zmierenie – 6. júl
6. júla 2024
Play

„Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna…“ (R 5:10)

Slovo „zmieriť“ doslova znamená „priviesť do správneho vzťahu“. Znamená to spojiť dve strany, ktoré by mali byť spolu. Biblia hovorí o ľudskom pokolení ako o Božích nepriateľoch. Možno by si povedal, že nie si Božím „nepriateľom“, ale podľa Písma sme buď pasívnymi, alebo aktívnymi Božími nepriateľmi. Zmierenie znamená „byť privedený späť do plného vzťahu a priateľstva s Bohom“. To je to, čo Kristus dosiahol na kríži. Aká vzrušujúca myšlienka!

Modlitba dňa

Tvoj kríž, drahý Spasiteľ, ma v pokornej vďačnosti privádza na kolená. Vďaka, že si mi odpustil celú minulosť a že mi dávaš každodenne silu žiť v Tvojej moci.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.