Srdce a duša - 5. september - evs.sk

Zamyslenia

Srdce a duša – 5. september
5. septembra 2022
Play

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Mk 12:30)

Hebrejský výraz pre dušu je v skutočnosti bližší nášmu používaniu slova srdce. Hovorí o niečom, čo je hlboko vo vnútri človeka.

Ježiš v skutočnosti použil túto frázu v Getsemanskej záhrade, keď povedal učeníkom: „Veľmi smutná je mi duša, až na smrť…“ (Mk 14:34). V tomto zmysle vyjadroval svoje pocity.

A rovnako aj naša láska k Bohu musí byť pocitová a inteligentná. Jedno nevylučuje druhé.

„Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Mk 12:29-30)

Po tom, čo Šimon Peter trikrát zaprel Pána, vzkriesený Ježiš položil svojmu nepoddajnému dieťaťu otázku: „Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ (J 21:15) Ježiš sa ho na to opýtal trikrát.

Všimnite si, že Ježiš nepovedal: „Peter, si teologicky správny?“ alebo „Peter, bol si poslušný?“ Ježiš sa skôr pýtal: „Peter, miluješ ma?“

Viete, že je možné byť teologicky správny a nemilovať Boha? Samozrejme, verím, že ak miluješ Boha, budeš podľa svojich najlepších schopností teologicky čo najsprávnejší. Verím tiež, že ak miluješ Boha, budeš chcieť robiť to, čo ho ctí. Je to preto, lebo Ježiš povedal: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.“ (J 14:15)

Ak však nemáme ako základ lásku, potom to všetko bude mimo. Začíname tam. Musíme milovať Boha svojimi citmi a rozumom, svojou silou, časom a prostriedkami. Musíme milovať Boha všetkým, čo máme. A ak to budeme robiť, potom všetko ostatné nájde svoje správne miesto.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.