Ovocie - 3. august - evs.sk

Zamyslenia

Ovocie – 3. august
3. augusta 2022
Play

“Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.” Evanjelium podľa Jána 15:5

Ten, kto je v Pánovi Ježišovi, prináša veľa ovocia. Pán Ježiš to hovorí sám. Nie je to nejaké mylné tvrdenie, je to Božie Slovo.

Kto je v Pánovi Ježišovi? Odpoveď nachádzame v ďalších súvislostiach verša. Sú to tí, ktorí stoja čistí pred Bohom na základe Slova, ktoré im povedal Pán Ježiš. V siedmom verši je to vyjadrené takto: “Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás.” Môžeme to preložiť aj nasledovne: ’Ak zostávate vo mne tým, že moje slová zostávajú vo vás.’

Kresťan, ktorý prijíma Božie Slovo, žije v ňom a necháva Slovo prebývať v sebe, je v Pánovi Ježišovi a prináša ovocie.

Toto sú naozaj slová pre nás v tomto nepokojnom čase. Človek je príliš zaujatý aktivizovaním kresťanov v rôznych oblastiach. Myslí si, že aktivita kresťanov zaručene prinesie rozširovanie Božieho kráľovstva.

Ale často je to opačne. Čím je aktivita väčšia, tým menšia je duchovná sila a menej sa dejú Pánove skutky. Ako keby človek zabudol na Pánove slová: “…bezo mňa nemôžete nič činiť.”

To najdôležitejšie pre kresťana je zotrvávať v Pánovi Ježišovi tak, že nechá Jeho slovo prebývať v sebe.

Kto žije v evanjeliu, nie je pasívny, nie je zameraný na seba, ako sú mnohí. Ježišove slová privádzajú do vnútra nášho srdca samotného Ježiša. Slovo o Ježišovi nielenže o Ňom hovorí, ale Pán Ježiš sám osobne prichádza k nám vo svojom Slove. Vtedy v nás začína fungovať myseľ, ktorá je ovocím Ducha. To tvorí nový život, s novým životom prichádza nový životný štýl a nová aktivita.

Nie my, ale Pán Ježiš má vytvoriť náš nový životný štýl, našu novú aktivitu. Ak má náš život prinášať ovocie pre Boha a byť požehnaním pre iných ľudí, môže sa to stať len tak, že sám Pán Ježiš bude stretávať blížnych skrze nás.

Vtedy prinášame mnoho ovocia.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.