Svedok - 23. január - evs.sk

Zamyslenia

Svedok – 23. január
23. januára 2022
Play

„…a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou.“ Evanjelium podľa Jána 15:27

Tieto slová sa týkajú všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša. Všetci kresťania sú povolaní byť svedkami Ježiša Krista. V predchádzajúcom verši je napísané o Svätom Duchu, že bude svedčiť o Pánovi Ježišovi. Ján píše, že Boh svedčil o svojom Synovi. Rad-radom v Jánovom evanjeliu čítame, že Pán Ježiš o sebe hovorí: Moje svedectvo. V Zjavení je napísané, že Pán Ježiš je dôveryhodný a pravdivý svedok.

Zároveň je o Pánovi Ježišovi napísané, že On je obsahom svedectva, že svedectvo je o Ňom.

Keď si to všetko spojíme, môžeme povedať, že Nová zmluva hovorí o troch druhoch svedkov.

Svedok v najvyššom zmysle slova je samotný trojjediný Boh. Otec svedčí o Synovi. Syn svedčí o sebe. Svätý Duch svedčí o Synovi. Svedectvo trojjediného Boha znie: „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.“ (1J 5,2)

Svedkovia druhého stupňa sú ľudia, ktorých Boh použil na to, aby nám skrze nich dal svoje Slovo – Bibliu. Biblia je jediné ucelené svedectvo o Božom Synovi. Stará zmluva o Ňom svedčí skôr, než prišiel v tele. To povedal Pán Ježiš učeníkom cestou do Emaus, a to povedal aj jedenástim. Nová zmluva svedčí o Ňom po Jeho príchode v tele, keď sa stal človekom – Ježišom Kristom. Títo svedkovia druhého stupňa majú zvláštne postavenie. Nič sa nemôže pridať, ani nič vziať zo slov Biblie.

Všetci ostatní kresťania sú svedkami tretieho stupňa. Sme povolaní niesť svedectvo Biblie, skrze ktoré sme spasení a našli sme večný život, ďalej k ostatným ľuďom.

Cieľom nášho života ako kresťanov, je priniesť slovo o Pánovi Ježišovi všetkým ľuďom!

Uvedomuješ si to ty, ktorý sa nazývaš kresťanom?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.