Uchovaj si ho v srdci - 15. október - evs.sk

Zamyslenia

Uchovaj si ho v srdci – 15. október
15. októbra 2023
Play

„Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“ (Ef 6:17)

Je zaujímavé, že apoštol Pavol označil Božie slovo za meč Ducha. Keď písal veriacim v Efeze, povedal: „Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“ (Ef 6:17)

Meč môže byť obrannou zbraňou. Primárne je to však útočná zbraň. Rímsky vojak v staroveku ho používal, keď útočil, zasahoval a získaval územie. To isté platí aj o Božom Slove.

Prostredníctvom Izaiáša Boh povedal: „Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ (Iz 55:10-11)

V deň Letníc bolo Petrovo posolstvo účinné, pretože bolo založené na Božom Slove. Citoval z viacerých starozákonných pasáží, vrátane Joela 2:28 – 32, zrejme spamäti. Nemal zvitok, ktorý by rozvinul. Božie Slovo mal v srdci a v mysli a voľne z neho citoval.

Takisto aj my by sme si mali uchovať Božie Slovo v pamäti. V akom stave je tvoj duchovný meč? Je vyleštený z každodenného používania pri pravidelnom štúdiu Božieho Slova? Je naostrený na nákove skúsenosti, keď uplatňuješ jeho pravdu a riadiš sa ňou vo svojom živote? Alebo je tvoj meč zhrdzavený či otupený neposlušnosťou?

Udržuj svoj meč ostrý a pripravený. Poznaj Božie Slovo a uchovávaj ho vo svojom srdci.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.