Ťažkosti - 16. október - evs.sk

Zamyslenia

Ťažkosti – 16. október
16. októbra 2023
Play

„Faraón odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol Jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.“ 2. kniha Mojžišova 5:2

Keď nasledujeme Ježiša, očakávame, že odstráni všetky ťažkosti. Ale nie je to tak ani zďaleka. Mnohí kresťania zažili, že čím dlhšie sú na Božej ceste, tým viac ťažkostí majú a tým sú väčšie.

Mojžiš mal o svojej misii pochybnosti. Váhal, no Boh ho napriek tomu poslal k faraónovi. Mojžiš faraónovi povedal, čo mu Boh nariadil. Ale faraón bol úplne neprístupný. Posmešne prehlásil, že Boha nepozná a neposlúchne Ho. Mojžišove slová spôsobili, že otroctvo Izraelcov sa ešte zhoršilo.

Mnohí kresťania sa vzdávajú, keď sa dostanú do podobnej situácie. Sami seba rýchlo presvedčia, že aj tak nie sú na Božej ceste.

Uč sa od Mojžiša! Obrátil sa na Hospodina a všetko Mu predložil. A Boh svojho služobníka neopustil. Posilňoval ho tak, že mu opakoval svoje slová.

Mojžiš si vzal Božie zasľúbenia k srdcu. Vtedy sa pre Mojžiša všetko zmenilo. Nezmenili sa síce vonkajšie okolnosti, tie boli horšie ako predtým. Ale Mojžiš uveril, a preto dokázal vzdorovať všetkým ťažkostiam a ísť vpred v sile Hospodinovej.

Dnes mnohí ľudia žijú v krajine otroctva. Boli stvorení a určení na niečo iné, ale diabol ich drží v zajatí. Môže sa zdať celkom nemožné, že by niekedy mohli byť zachránení.

Modlíš sa znova a znova, ale nič sa nedeje. Skúsil si im povedať pár slov, keď na to bola príležitosť, napísať im, či dať nejakú knihu, no bezvýsledne. Občas ti napadne, že ak to vôbec niekam smeruje, tak len k horšiemu.

Nemáme žiadnu záruku, že by sme niekoho dokázali priviesť k spáse. Ale nesmieme sa vzdať. Všetko môže vyzerať beznádejne, ale nie je to tak. Tu konáme s Bohom — a On dokáže aj to, čo je nemožné.

Nepodľahni únave, hľadaj Hospodina. On bude konať v pravý čas.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.