Učiť sa od Ježiša - 20. august - evs.sk

Zamyslenia

Učiť sa od Ježiša – 20. august
20. augusta 2021
Play

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše.“ Evanjelium podľa Matúša 11:29

Ježiš hovorí, že Jeho jarmo je lahodné. To dokážeme pochopiť. Ťažšie je pochopiť, že Jeho bremeno je ľahké. Ale je to tak. Keď súhlasíš, že sa od Neho budeš učiť, dostávaš bremeno. Zároveň dostávaš do života niečo, vďaka čomu je ľahšie. Bremenom je učiť sa od Ježiša krotkosti a pokore. V tomto svete si vychovávaný tak, aby si splnil svoje povinnosti a dožadoval sa svojich práv. Ježiš to nerobil. Naplno sa odovzdal povolaniu, ktoré Mu zveril Otec. A dokonal ho. Napriek tomu sa nedožadoval svojich práv. Všetko zveril Otcovi. V tomto hriešnom svete je veľa nespravodlivosti. Kresťan má na nej svoj podiel. Našou prirodzenou reakciou je protestovať. Ježiš to nerobil. Pokarhal veľkňazovho sluhu, ale nie preto, aby dokázal že má pravdu. Dokonca aj v posledných hodinách svojho života zachraňoval iných. V každom človeku videl brata, ktorého má priviesť na cestu pravdy. A keď veľkňazov sluha udrel bez príčiny, v jeho záujme ho musel zastaviť. Môže sa zdať, že prevláda nespravodlivosť, ale nie je to tak. Boh je Sudcom celého sveta a nič nie je rozhodnuté, kým On nepovie posledné slovo. Božie dieťa má čas čakať. S dôverou vkladá záležitosť do Božej ruky. Nik to nedokáže riadiť tak ako Boh. Všetko vie dokonale. Všetko je odkryté a obnažené Jeho očiam. Boh pozná aj tvoje srdce. Možno tvoje ruky nie sú také čisté, ako si myslíš. Ak sa máme brániť, nie vždy samých seba posudzujeme správne. Je dobré prísť pred Pána s krotkosťou a pokorou. Potom to vždy končí tak, že musíme prosiť o milosť pre seba. Milosť rozžiari naše srdce a myseľ. Je dobré učiť sa od Ježiša.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.