Tri kríže - 19. august - evs.sk

Zamyslenia

Tri kríže – 19. august
19. augusta 2021
Play

„Ale druhý odpovedal a takto ho karhal: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! A my spravodlive, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali, ale Tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Evanjelium podľa Lukáša 23:40–42

Na Golgote stoja tri kríže. On v strede zomiera „za“ hriech. Zločinec na jednej strane zomiera „v“ hriechu. Zločinec na druhej strane zomiera „kvôli“ hriechu. Nie je to žiadna náhoda, ale Božské vyučovanie o tom, čo sa deje na Golgote. Pán Ježiš Kristus, ktorý visí v strede, napĺňa spásu pre celé ľudstvo tým, že trpí za hriechy všetkých.
Ale nie všetci budú spasení. Čo sa týka Pána Ježiša, ľudstvo sa delí na dva tábory. Jeden tábor sa podobá na zločinca, ktorý zomiera v hriechu a je zatratený. Druhý tábor sa podobá zločincovi, ktorý zomiera kvôli svojmu hriechu a je spasený. Aký je medzi nimi rozdiel? Vo svojom živote a skutkoch sú si veľmi podobní. Obaja prehrali svoj život. A aj tak je medzi nimi obrovský rozdiel. Tento rozdiel zapríčiňuje, že jeden zomiera zatratený, kým druhý je spasený. Jeden sa Pánovi Ježišovi vysmieva. Jeho vzťah k Nemu je ovplyvnený vtedajšími náboženskými autoritami: veľkňazmi, staršími a farizejmi. Správa sa ako tá veľká skupina ľudí, ktorá hľadí na Pána Ježiša ako na náboženského blúznivca – ako na človeka, ktorý spravil veľa dobrého, ale ktorý nie je celkom pri zmysloch. Rozhodne nemá porozumenie pre to, kým Pán Ježiš je a ani si neuvedomuje svoju vinu. Preto – nie pretože premárnil svoj život – ide do zahynutia. Ten druhý sa správa úplne opačne. Karhá toho prvého za to, že sa vysmieva Pánovi Ježišovi. Nevenuje pozornosť pohľadom ľudí a farizejov. Vyjadruje svoju vieru v Pána Ježiša a vydáva o Ňom svedectvo, ktoré nás musí udivovať. Preto je spasený. Ktorému z týchto dvoch sa podobáme? Alebo veríme v Pána Ježiša a sme spasení, alebo Ho odmietame a sme zatratení! Tretia možnosť neexistuje.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.