Úcta k autorite - 1. júl - evs.sk

Zamyslenia

Úcta k autorite – 1. júl
1. júla 2022
Play

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ (Mt 28:18)

Cti si autoritu. Ježiš Kristus bol pod autoritou svojho Otca v nebesiach… Žil pre jednu vec: naplnenie Otcovej vôle. Každý podlieha nejakej autorite. Existuje jedna reťaz nadriadených, ktorej najvyššou autoritou je Boh.

Kto je autoritou v tvojom živote? Je ňou tvoja sebeckosť? Tvoja žiadostivosť? Tvoja chamtivosť? Alebo si to všetko odovzdal Bohu a požiadal Ho: „Pane, budeš mojou autoritou?“ Keď podliehaš autorite, potom si schopný mať autoritu.

Modlitba dňa

Stále mám vo svojom živote oblasti, ktoré sa potrebujú podrobiť Tvojej autorite, Pane Ježiši. Daj mi Tvoju milosť a silu prenechať všetko Tebe.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.