Veda a viera - 19. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Veda a viera – 19. apríl
19. apríla 2022
Play

že ste v Ňom  boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou,“ (1K 1:5)

Nikdy neexistoval konflikt medzi skutočnou vedou a našou kresťanskou vierou. Je to môj vlastný pocit, že ak niekto spozná celú pravdu, príde na to, že príbeh Knihy Genezis je úžasne presným zápisom toho, čo sa stalo, keď bol stvorený svet. Možno to je skrátený zápis, ktorý poskytuje iba hlavné body, ale verím tomu, že je vedecky presný. Vyradiť Bibliu, pretože v nej nerozumieme všetkému, alebo nerozumieme tomu, čo sa deje vo svete, by bolo pochabé. Dovoľte mi navrhnúť, že učitelia by sa mali obmedziť na tie oblasti, v ktorých sú kvalifikovaní. Poznám neveriacich, ktorí útočili na kresťanskú vieru cez svoje učenie, hoci nemali ani mizivú predstavu o tom, čo je skutočné kresťanstvo. Napríklad, človek nepošle kritika umenia zapisovať futbalový zápas či športového pisateľa hodnotiť maľbu. Žiadaj Boha, aby ti dal múdrosť vidieť veci v ich pravom svetle a – nadovšetko – každý deň verne čítaj svoju Bibliu a modli sa. Ak to budeš robiť, Boh ti dá vieru a múdrosť, ktoré potrebuješ pre riešenie akéhokoľvek problému.

Modlitba dňa

Otče, ako každý deň čítam Bibliu, odhaľuješ mi viac zo skutočnosti svojej lásky a múdrosti. Som nadšený z Tvojho Slova!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.