Urob vo svojom srdci miesto - 14. marec - evs.sk

Zamyslenia

Urob vo svojom srdci miesto – 14. marec
14. marca 2022
Play

Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ (Mt 5:43 – 45)

Keď H. G. Wells zosumarizoval Ježišov historický vplyv, povedal: „Môžeme sa čudovať, že tento Galilejčan je príliš pre naše malé srdcia?  A predsa, hoci je srdce človeka tak malé, je dostatočne veľké na to, aby v ňom mohol Kristus žiť, ak by mu len človek preňho urobil miesto. Kristus do svojich nasledovníkov vložil ducha Kristovej lásky, aby žili a zomreli bez nenávisti. Lásku, o ktorej Kristus rozpráva, nám môže dať len Boh. Je jedným z ovocia Ducha. Keď prídeš k Ježišovi Kristovi, zmení ťa. Tvoja minulosť je odpustená. Dostaneš silu milovať ľudí nad svoju prirodzenú schopnosť milovať.

Modlitba dňa

Vštep do mňa, drahý Otče, rovnakého Ducha lásky, ktorý uschopnil učeníkov žiť úprimnou láskavosťou.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.